Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

NogiMialaDoSamegoPiekla
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
NogiMialaDoSamegoPiekla
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
NogiMialaDoSamegoPiekla
NogiMialaDoSamegoPiekla

June 28 2015

NogiMialaDoSamegoPiekla
1243 dbea 500
NogiMialaDoSamegoPiekla
NogiMialaDoSamegoPiekla
5106 1e46 500
Coben "Zachowaj spokój"  2
NogiMialaDoSamegoPiekla
5447 60b7 500
wiersze o moim psychiatrze 4
NogiMialaDoSamegoPiekla
2754 3638 500
Reposted fromtoft toft viaterriblelove terriblelove
NogiMialaDoSamegoPiekla
Dziś jest łatwiej dostać darmowe wifi, niż szczery uśmiech. A ludzie się zachowują, jakby z tym światem było wszystko w porządku.
— Perwersje
Reposted fromMissMurder MissMurder viaterriblelove terriblelove
NogiMialaDoSamegoPiekla
4322 b316 500
NogiMialaDoSamegoPiekla
9110 1a21
KUNG FURY!
NogiMialaDoSamegoPiekla
Reposted fromisno isno viasofias sofias
NogiMialaDoSamegoPiekla
NogiMialaDoSamegoPiekla
3505 f8d7
Reposted fromCsengee Csengee viaacid acid
NogiMialaDoSamegoPiekla
Reposted fromFlau Flau viaacid acid
NogiMialaDoSamegoPiekla
http://asset-4.soup.io/asset/7260/6749_41c0.gifhttp://asset-f.soup.io/asset/7268/4942_fecd.gif
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaacid acid

June 23 2015

NogiMialaDoSamegoPiekla
9661 405a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viairmelin irmelin
NogiMialaDoSamegoPiekla
1155 0690
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl